Open House Europe

Open House Europe on koostööprojekt 11 Euroopa kultuuriasutuse vahel, mis korraldavad igal aastal 12 Open House’i üritust oma linnades – Ateena, Bilbao, Brno, Dublin, Essen, Lissabon, Milano, mitu linna Sloveenias, Stockholm, Tallinn, Thessaloniki ja Vilnius.

Sarnaselt kohalikele Open House üritustele püüab Open House Europe viia arhitektuuri lähemale erinevatele sihtgruppidele. Sageli peetakse professionaale peamisteks teguriteks, kes kujundavad arhitektuuri valdkonda, samas kui avalikkust nähtakse mõnikord selle arhitektuuri “passiivsete” kasutajatena. Seetõttu keskendub Open House Europe erinevate sihtgruppide vahelise lõhe vähendamisele, defineerides arhitektuuri kui ühist pinnast, mis ühendab nii professionaale kui ka avalikkust.

Koostöö ja kaasamise platvorm

Vabatahtlike vahetuse programm – kultuurilise mitmekesisuse suurendamiseks ja organisatsioonide vahelise koostöö täiustamiseks toimub projekti raames vabatahtlike vahetus. Vahetus aitab inimestel tõsta teadlikkust arhitektuurist muudes Euroopa linnades ning saada kogemusi. Läbi nende kogemuste me mitte ainult ei tee oma üritusi paremaks vaid ka edendame vabatahtlikke kultuuri arhitektuuriruumis.

Koostöö 11 Euroopa organisatsiooni vahel – meie projektis on erinevates vanustes ja erineva kogemuspagasiga organisatsioone nii Open House kui ta muude ürituste korraldamises. Läbi meie kogemuste ja teadmiste aitame omavahel luua kvaliteetsemaid Open House sündmusi, mis suudavad oma eesmärki täita palju efektiivsemalt.

Võrgustumine ja laienenud võimalused

Open House külalislinnad – projekti raames ei ole oluline mitte ainult arendada projekti partnerite üritusi, vaid suurendada ka Open House võrgustikku. Open House Europe on kui hüppelaud, mis soovib suurendada arhitektuuri ja inimeste vahelise dialoogi loomist ka teistes linnades.

Aastaringsed teemad – Open House Europe soovib teadvustada arhitektuuriga seotud olulisi teemasid, sellega on igal aastal üks teema, mida kasutatakse kohalike Open House programmide loomisel, et levitada neid teemasid ja väärtusi ühtse vooluna.

 

Open House Europe x Open House Tallinn

Visual Stories 2023 x Building Futures Together

Osale festivali ajal ning pärast festivali visuaalsete lugude kogumises! Loe täpsemate tingimusi kohta ning jäädvusta enda hetked ning lood! Lae enda materjalid üles SIIN.

Open House Europe 2023 Visuial Stories Tallinnas – Kutsume teid liituma säästlikku arhitektuuri avastamisega!

Open House’i festivali raames saate teada linna arhitektuurist ja erinevatest säästvatest praktikatest. Kogutud teadmiste ja kogemuste põhjal kutsutakse teid väljendama sel aastalõpu loosungit Building Futures Together (“Koos tulevikku ehitades”) igas kunstivormis, milles tunnete end mugavalt. See võib olla fotoseeria, lühifilm (kuni 1 minut), joonistus või mõni muu visuaalse loo vorm, mida välja mõelda. Tahame rõhutada, et see avatud kutse pole võistlus, vaid pigem võimalus avastada ja jagada oma lugu arhitektuurist ja säästvusest.

Parimad tööd valib välja Open House’i festivali korraldajate žürii ja neid esitletakse näitusel aasta lõpus Lissabonis. Hiljem rändab näitus erinevatele kohalikele Open House’i üritustele Euroopas. Valitud visuaalsed lood ilmuvad trükis ja veebis.

Ootame teie visuaalseid lugusid 4. oktoobrist kuni 23. oktoobrini.

Kasutage võimalust saada üheks Open House Europe 2023 visuaalsete lugude loojatest! Tähistagem koos säästvat arhitektuuri!

Kui teil on küsimusi, kirjutage meile aadressil hello@openhouseeurope.org

Seda visuaalsete lugude avatud kutset korraldavad Open House Europe koostööprojekti partnerid: Open House Athens, Open House Bilbao, Open House Brno, Open House Dublin, Open House Essen, Open House Lisboa, Open House Milano, Open House Slovenia, Open House Stockholm, Open House Tallinn, Open House Thessaloniki, Open House Vilnius.

Projekti koordineerib Architektūros fondas ja seda kaasrahastab Euroopa Liit.

Vabatahtlike vahetus 2023

Kultuurilise mitmekesisuse suurendamiseks ja organisatsioonide vahelise koostöö täiustamiseks toimub Open House Europe projekti raames vabatahtlike vahetus. Vahetus aitab inimestel tõsta teadlikkust arhitektuurist muudes Euroopa linnades ning saada kogemusi. Läbi nende kogemuste me mitte ainult ei tee oma üritusi paremaks vaid ka edendame vabatahtlikke kultuuri arhitektuuriruumis.

Partnerriikidest jõuab 2023. aastal Open House Tallinnale vabatahtlikuks viis inimest. Jälgi meie sotsiaalmeediat, et neid ning nende lugusid õige pea lähemalt näha!