Open House Europe

Open House Europe on koostööprojekt 11 Euroopa kultuuriasutuse vahel, mis korraldavad igal aastal 12 Open House’i üritust oma linnades – Ateena, Bilbao, Brno, Dublin, Essen, Lissabon, Milano, mitu linna Sloveenias, Stockholm, Tallinn, Thessaloniki ja Vilnius.

Sarnaselt kohalikele Open House üritustele püüab Open House Europe viia arhitektuuri lähemale erinevatele sihtgruppidele. Sageli peetakse professionaale peamisteks teguriteks, kes kujundavad arhitektuuri valdkonda, samas kui avalikkust nähtakse mõnikord selle arhitektuuri “passiivsete” kasutajatena. Seetõttu keskendub Open House Europe erinevate sihtgruppide vahelise lõhe vähendamisele, defineerides arhitektuuri kui ühist pinnast, mis ühendab nii professionaale kui ka avalikkust.

Koostöö ja kaasamise platvorm

Vabatahtlike vahetuse programm – kultuurilise mitmekesisuse suurendamiseks ja organisatsioonide vahelise koostöö täiustamiseks toimub projekti raames vabatahtlike vahetus. Vahetus aitab inimestel tõsta teadlikkust arhitektuurist muudes Euroopa linnades ning saada kogemusi. Läbi nende kogemuste me mitte ainult ei tee oma üritusi paremaks vaid ka edendame vabatahtlikke kultuuri arhitektuuriruumis.

Koostöö 11 Euroopa organisatsiooni vahel – meie projektis on erinevates vanustes ja erineva kogemuspagasiga organisatsioone nii Open House kui ta muude ürituste korraldamises. Läbi meie kogemuste ja teadmiste aitame omavahel luua kvaliteetsemaid Open House sündmusi, mis suudavad oma eesmärki täita palju efektiivsemalt.

Võrgustumine ja laienenud võimalused

Open House külalislinnad – projekti raames ei ole oluline mitte ainult arendada projekti partnerite üritusi, vaid suurendada ka Open House võrgustikku. Open House Europe on kui hüppelaud, mis soovib suurendada arhitektuuri ja inimeste vahelise dialoogi loomist ka teistes linnades.

Aastaringsed teemad – Open House Europe soovib teadvustada arhitektuuriga seotud olulisi teemasid, sellega on igal aastal üks teema, mida kasutatakse kohalike Open House programmide loomisel, et levitada neid teemasid ja väärtusi ühtse vooluna.

 

Open House Europe x Open House Tallinn

Visual Stories 2023 x Building Futures Together

Osale festivali ajal ning pärast festivali visuaalsete lugude kogumises! Loe täpsemate tingimusi kohta ning jäädvusta enda hetked ning lood! Lae enda materjalid üles SIIN.

Open House Europe 2023 Open Call for Visual Stories from Tallinn – We invite you to join the exploration of sustainability in architecture!

During the Open House festival you will learn about the city’s architecture and different sustainable practises. From the knowledge and experiences you gathered, we invite you to express this year’s slogan, Building Futures Together, in any art form you feel comfortable with. It can be a series of photos, a short film (up to 1 minute), a drawing, or any other format for a visual story that you come up with. We want to emphasise that this open call is not a competition but rather a chance to explore and share your story about architecture and sustainability.

The best works will be selected by a jury of Open House festival organisers and presented in an exhibition in Lisbon at the end of the year. Later on, the exhibition will travel across different local Open House events in Europe. Selected visual stories will be featured in a printed publication and online.

We are waiting for your visual stories from 4th of October until 23rd of October.

 

Take advantage of this opportunity to become one of the Open House Europe 2023 Visual Stories creators! Let’s celebrate sustainability in architecture together!

If you have any questions, please write us at hello@openhouseeurope.org

This open call for visual stories is organised by the partners of the Open House Europe cooperation project: Open House Athens, Open House Bilbao, Open House Brno, Open House Dublin, Open House Essen, Open House Lisboa, Open House Milano, Open House Slovenia, Open House Stockholm, Open House Tallinn, Open House Thessaloniki, Open House Vilnius.

The project is coordinated by Architektūros fondas and co-funded by the European Union.

Vabatahtlike vahetus 2023

Kultuurilise mitmekesisuse suurendamiseks ja organisatsioonide vahelise koostöö täiustamiseks toimub Open House Europe projekti raames vabatahtlike vahetus. Vahetus aitab inimestel tõsta teadlikkust arhitektuurist muudes Euroopa linnades ning saada kogemusi. Läbi nende kogemuste me mitte ainult ei tee oma üritusi paremaks vaid ka edendame vabatahtlikke kultuuri arhitektuuriruumis.

Partnerriikidest jõuab 2023. aastal Open House Tallinnale vabatahtlikuks viis inimest. Jälgi meie sotsiaalmeediat, et neid ning nende lugusid õige pea lähemalt näha!